Ventilim


Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Ventilation
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 25709

  Tipi i produktit : Daikin Modular light AHU 7
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Ventilim mekanik me rikuperim nxehtesie, shume efikas per te kursyer energji kur kemi zevendesim te ajrit te ndotur me ajer te fresket nga ambjenti i jashtem

  Kursime:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [m³/h]: 3,200
 2. Ventilation
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 25708

  Tipi i produktit : Daikin Modular light AHU 6
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Ventilim mekanik me rikuperim nxehtesie, shume efikas per te kursyer energji kur kemi zevendesim te ajrit te ndotur me ajer te fresket nga ambjenti i jashtem

  Kursime:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [m³/h]: 2,300
 3. Ventilation
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 25707

  Tipi i produktit : Daikin Modular light AHU 5
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Ventilim mekanik me rikuperim nxehtesie, shume efikas per te kursyer energji kur kemi zevendesim te ajrit te ndotur me ajer te fresket nga ambjenti i jashtem

  Kursime:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [m³/h]: 1,500
 4. Ventilation
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 25706

  Tipi i produktit : Daikin Modular light AHU 4
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Ventilim mekanik me rikuperim nxehtesie, shume efikas per te kursyer energji kur kemi zevendesim te ajrit te ndotur me ajer te fresket nga ambjenti i jashtem

  Kursime:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [m³/h]: 1,200
 5. Ventilation
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 25705

  Tipi i produktit : Daikin Modular light AHU 3
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Ventilim mekanik me rikuperim nxehtesie, shume efikas per te kursyer energji kur kemi zevendesim te ajrit te ndotur me ajer te fresket nga ambjenti i jashtem

  Kursime:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [m³/h]: 750
 6. Ventilation
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 25704

  Tipi i produktit : Daikin Modular light AHU 2
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Ventilim mekanik me rikuperim nxehtesie, shume efikas per te kursyer energji kur kemi zevendesim te ajrit te ndotur me ajer te fresket nga ambjenti i jashtem

  Kursime:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [m³/h]: 450
 7. Ventilation
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 25703

  Tipi i produktit : Daikin Modular light AHU 1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Ventilim mekanik me rikuperim nxehtesie, shume efikas per te kursyer energji kur kemi zevendesim te ajrit te ndotur me ajer te fresket nga ambjenti i jashtem

  Kursime:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [m³/h]: 300
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem