Sisteme fotovoltaike


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26432

  Tipi i produktit : Eco Line Full Black M72/190W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 15.61
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 190
 2. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26433

  Tipi i produktit : Eco Line Full Black M72/195W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 16.01
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 195
 3. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26434

  Tipi i produktit : Eco Line Full Black M72/200W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 16.42
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 200
 4. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26415

  Tipi i produktit : Eco Line M72/200W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 16.47
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 200
 5. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26435

  Tipi i produktit : Eco Line Full Black M72/205W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 16.84
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 205
 6. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26416

  Tipi i produktit : Eco Line M72/205W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 16.87
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 205
 7. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26436

  Tipi i produktit : Eco Line Full Black M72/210W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 17.25
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 210
 8. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26417

  Tipi i produktit : Eco Line M72/210W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 17.29
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 210
 9. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26418

  Tipi i produktit : Eco Line M72/215W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 17.66
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 215
 10. Renewables PV
  Prodhues: LUXOR SOLAR

  Nr. ID i produktit: 26419

  Tipi i produktit : Eco Line M72/220W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Panelet fotovoltaike

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 18.11
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 220
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem