Rezervuar akumulues për ujë të ngrohtë


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Hot water cylinders
  Prodhues: TESY

  Nr. ID i produktit: 20808

  Tipi i produktit : TESY V 500 75 F42 P4
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Buffer tanks for heating systems

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 500
 2. Hot water cylinders
  Prodhues: TESY

  Nr. ID i produktit: 20807

  Tipi i produktit : TESY V 400 75 F42 P4
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Buffer tanks for heating systems

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 400
 3. Hot water cylinders
  Prodhues: TESY

  Nr. ID i produktit: 20806

  Tipi i produktit : TESY V 300 65 F41
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Buffer tanks for heating systems

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: B
  Kapaciteti [I]: 300
 4. Hot water cylinders
  Prodhues: TESY

  Nr. ID i produktit: 20805

  Tipi i produktit : TESY V 200 60 F40
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Buffer tanks for heating systems

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: B
  Kapaciteti [I]: 200
 5. Hot water cylinders
  Prodhues: TESY

  Nr. ID i produktit: 20804

  Tipi i produktit : TESY EV 15/7S2 500 75
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Floor standing hot water storage tank with 2 heat exchangers

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 500
 6. Hot water cylinders
  Prodhues: TESY

  Nr. ID i produktit: 20803

  Tipi i produktit : TESY EV 10/7S2 300 65
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Floor standing hot water storage tank with 2 heat exchangers

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: B
  Kapaciteti [I]: 294
 7. Hot water cylinders
  Prodhues: TESY

  Nr. ID i produktit: 20802

  Tipi i produktit : TESY EV 7/5 S2 200 60
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Floor standing hot water storage tank with 2 heat exchangers

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: B
  Kapaciteti [I]: 200
 8. Hot water cylinders
  Prodhues: TESY

  Nr. ID i produktit: 20801

  Tipi i produktit : TESY EV 9S 200 60
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Floor standing hot water storage tank with a heat exchanger

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: B
  Kapaciteti [I]: 200
 9. Hot water cylinders
  Prodhues: SOLARICO

  Nr. ID i produktit: 20800

  Tipi i produktit : SOLARICO UniQube Type SQ-BPSW 440
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Storage tank combining functions of solar storage tank, domestic water heater, stratification, solar support for a heating system and electric heater backup

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [I]: 413
 10. Hot water cylinders
  Prodhues: SOLARICO

  Nr. ID i produktit: 20799

  Tipi i produktit : SOLARICO UniQube Type SQ-BPSW 310
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Storage tank combining functions of solar storage tank, domestic water heater, stratification, solar support for a heating system and electric heater backup

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [I]: 290
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem