Pompa nxehtësie me burim nxehtësie ujin (ujë/ujë)


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. /h/p/hpair.png
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 5213

  Tipi i produktit : Daikin EWWP014KBW1N
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daikin water cooled heat pump for heating and cooling.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.45
  COP [SCOP] sezonal: 3.49
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 16.70
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 13
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 2. /h/p/hpair.png
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 5890

  Tipi i produktit : Daikin EWWP110KBW1N
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daikin water cooled heat pump for heating and cooling.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.48
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 143.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 112
  Etiketimi i enrgjisë: A
 3. /h/p/hpair.png
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 5253

  Tipi i produktit : Daikin EWWD380G-XS
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daikin water cooled multi-scroll heat pump for heating and cooling.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.48
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 843.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 663
 4. /h/p/hpair.png
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 5218

  Tipi i produktit : Daikin EWWP055KBW1N
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daikin water cooled heat pump for heating and cooling.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.48
  COP [SCOP] sezonal: 3.66
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 71.70
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 56
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 5. /h/p/hpair.png
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 5888

  Tipi i produktit : Daikin EWWP022KBW1N
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daikin water cooled heat pump for heating and cooling.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.49
  COP [SCOP] sezonal: 3.55
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 27.50
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 21
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 6. /h/p/hpair.png
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 5254

  Tipi i produktit : Daikin EWWQ720L-SS
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daikin water cooled multi-scroll heat pump for heating and cooling.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.49
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 917.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 721
 7. /h/p/hpair.png
  Prodhues: FERROLI

  Nr. ID i produktit: 6217

  Tipi i produktit : Ferroli HXP HT IP 25.1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  POMPE TERMIKE AJER-UJË

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.50
  COP [SCOP] sezonal: 4.50
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 25.00
  Etiketimi i enrgjisë: A
 8. /h/p/hpair.png
  Prodhues: FERROLI

  Nr. ID i produktit: 6216

  Tipi i produktit : Ferroli HXP HT IP 20.1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  POMPE TERMIKE AJER-UJË

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.50
  COP [SCOP] sezonal: 4.50
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 20.00
  Etiketimi i enrgjisë: A
 9. /h/p/hpair.png
  Prodhues: FERROLI

  Nr. ID i produktit: 6215

  Tipi i produktit : Ferroli HXP HT IP 15.1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  POMPE TERMIKE AJER-UJË

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.50
  COP [SCOP] sezonal: 4.50
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 15.00
  Etiketimi i enrgjisë: A
 10. /h/p/hpair.png
  Prodhues: FERROLI

  Nr. ID i produktit: 6214

  Tipi i produktit : Ferroli HXP HT IP 12.1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  POMPE TERMIKE AJER-UJË

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.50
  COP [SCOP] sezonal: 4.50
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 12.00
  Etiketimi i enrgjisë: A
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem