Pompë nxehtësie me burim nxehtësie tokën (tokë/ujë)


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26338

  Tipi i produktit : F1355 - 28
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.55
  COP [SCOP] sezonal: 5.00
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 20.77
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 21
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 2. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26337

  Tipi i produktit : F1345 - 60
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.32
  COP [SCOP] sezonal: 4.60
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 59.92
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 45
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 3. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26336

  Tipi i produktit : F1345 - 40
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.49
  COP [SCOP] sezonal: 4.80
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 39.94
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 32
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 4. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26335

  Tipi i produktit : F1345 - 30
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.44
  COP [SCOP] sezonal: 4.70
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 30.72
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 25
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 5. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26334

  Tipi i produktit : F1345 - 24
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.65
  COP [SCOP] sezonal: 4.80
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 23.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 18
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 6. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26333

  Tipi i produktit : F1255-16
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water with integrated boiler for tap water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.85
  COP [SCOP] sezonal: 5.20
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 16.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 16
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 7. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26332

  Tipi i produktit : F1255-12
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water with integrated boiler for tap water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.87
  COP [SCOP] sezonal: 5.20
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 12.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 12
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 8. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26331

  Tipi i produktit : F1255-6
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water with integrated boiler for tap water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.72
  COP [SCOP] sezonal: 5.20
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 6.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 6
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 9. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26330

  Tipi i produktit : F1245 - 12
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water with integrated boiler for tap water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.57
  COP [SCOP] sezonal: 4.80
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 11.48
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 9
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 10. Image label
  Prodhues: NIBE

  Nr. ID i produktit: 26329

  Tipi i produktit : F1245 - 10
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump Ground source ground to water with integrated boiler for tap water

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.81
  COP [SCOP] sezonal: 5.10
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 9.66
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 8
  Etiketimi i enrgjisë: A++
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem