Pompa nxehtësie me burim nxehtësie ajrin (ajër/ajër)


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27392

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-B13N3KVP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM(njesia e brendshme mural) kondicioner ajri split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.44
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 4.22
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 4
  Etiketimi i enrgjisë: A
 2. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27391

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-B10N3KVP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM(hiwall indoor unit) split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.10
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 3.21
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 3
  Etiketimi i enrgjisë: A
 3. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27390

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-3M18S3AV-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM(njesia e jashtme) kondicioner ajri split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.30
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 6.80
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 5
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 4. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27389

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-2M18S3AV-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM(njesia e jashtme) kondicioner ajri split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.71
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 5.60
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 5
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 5. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27388

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-2M14S3AV-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM (outdoor unit) split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.18
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 4.40
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 4
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 6. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27387

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-13G2AVP-E/RAS-13G2KVP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daisekai 8 split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.00
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 4.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 4
  Etiketimi i enrgjisë: A+++
 7. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27386

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-10G2AVP-E/RAS-10G2KVP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daisekai 8 kondicioner ajri split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqja e lagështisë.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.52
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 3.20
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 3
  Etiketimi i enrgjisë: A+++
 8. Heat Pump
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 27385

  Tipi i produktit : Daikin FTX25K/RX25K
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  А discreet wall unit that provides high efficiency and comfort

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.36
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 3.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 3
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 9. Heat Pump
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 27384

  Tipi i produktit : Daikin FTX20K/RX20K
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  А discreet wall unit that provides high efficiency and comfort

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.77
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 2.50
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 2
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 10. Heat Pump
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 27383

  Tipi i produktit : Daikin FCAHG125F/RZAG125LV1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Sky Air Round-flow cassette air conditioner for heating and cooling.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.40
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 13.50
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 12
  Etiketimi i enrgjisë: A++
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem