Kondicionerë


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6045

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SM1404ATP-E/RAV-SM1408CTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri tavanor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 13.20
  Temperatura minimale [°C]: -15
 2. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6044

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SM564ATP-E/RAV-SM568CTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri tavanor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 5.60
  Temperatura minimale [°C]: -15
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 324
 3. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6043

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP1604AT8-E1/RAV-SM1608CTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri tavanor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 16.00
  Temperatura minimale [°C]: -20
 4. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6041

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SM2804AT8-E/RAV-SM2802DT-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri BIG kanalor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 27.00
  Temperatura minimale [°C]: -27
 5. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6040

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP564ATP-E/RAV-SM564SDT-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri slim kanalor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 5.60
  Temperatura minimale [°C]: -20
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 343
 6. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6039

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP404ATP-E/RAV-SM404SDT-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri slim kanalor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 4.00
  Temperatura minimale [°C]: -20
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 246
 7. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6038

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SM1104ATP-E/RAV-SM1106BTP-E1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri kanalor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 11.20
  Temperatura minimale [°C]: -15
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 696
 8. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6037

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SM564ATP-E/RAV-SM566BTP-E1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri kanalor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 5.60
  Temperatura minimale [°C]: -15
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 365
 9. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6036

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP1404AT-E 1/RAV-SM1406BTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri kanalor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 14.00
  Temperatura minimale [°C]: -20
 10. /a/i/air_conditioners.png
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 6034

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SM304ATP-E/RAV- SM307MUT-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri kasetor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A
  Kapaciteti [kW]: 3.00
  Temperatura minimale [°C]: -15
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem