Izolim


Faqe
  Faqe
 • Faqja e juaj e leximit momentalisht 1
 • Prej 108
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Insulation
  Prodhues: RREZE COMMERCE

  Nr. ID i produktit: 26475

  Tipi i produktit : RREZE Therm N4, 10mm
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 2. Insulation
  Prodhues: AUSTROTHERM

  Nr. ID i produktit: 25664

  Tipi i produktit : Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 3. Insulation
  Prodhues: AUSTROTHERM

  Nr. ID i produktit: 25629

  Tipi i produktit : Austrotherm EPS AF
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.039
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 4. Insulation
  Prodhues: AUSTROTHERM

  Nr. ID i produktit: 25572

  Tipi i produktit : Austrotherm EPS A200
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.032
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 5. Insulation
  Prodhues: AUSTROTHERM

  Nr. ID i produktit: 25557

  Tipi i produktit : Austrotherm EPS A150
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.035
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 6. Insulation
  Prodhues: AUSTROTHERM

  Nr. ID i produktit: 25542

  Tipi i produktit : Austrotherm EPS A120
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 7. Insulation
  Prodhues: AUSTROTHERM

  Nr. ID i produktit: 25527

  Tipi i produktit : Austrotherm EPS A100
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.037
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 8. Insulation
  Prodhues: AUSTROTHERM

  Nr. ID i produktit: 25492

  Tipi i produktit : Austrotherm EPS AF PLUS
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.032
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 9. Insulation
  Prodhues: EUROFISI

  Nr. ID i produktit: 17848

  Tipi i produktit : EUROFISI EPS 035-WO CS150
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Pllaka te bardha per termoizolim, per aplikim nga jashte ne fasada dhe per aplikim nga brenda ne mure dhe tavane.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 35.000
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
 10. Insulation
  Prodhues: GRANITI & CO SHPK

  Nr. ID i produktit: 17834

  Tipi i produktit : EPS GRANIPOL
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Pllaka polisteroli per sistemin e fasades termoizoluese

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 32.000
  Trashësia [mm]: 10
  Gjatësia [mm]: 1,000
  Gjerësia [mm]: 500
Faqe
  Faqe
 • Faqja e juaj e leximit momentalisht 1
 • Prej 108
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem