Frigoriferë dhe ngrirës


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6192

  Tipi i produktit : Montues
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer nën pult - Montues

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 130
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 142
 2. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6191

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 326
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 232
 3. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6190

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 326
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 232
 4. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6189

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 326
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 232
 5. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6188

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 326
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 232
 6. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6187

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 326
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 232
 7. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6186

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 342
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 232
 8. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6185

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 329
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 235
 9. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6184

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 329
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 235
 10. /f/r/fridges.png
  Prodhues: GORENJE

  Nr. ID i produktit: 6183

  Tipi i produktit : E veçuar
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer I kombinuar

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 329
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 235
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem