Boilerë (kaldaja) me biomasë


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Boiler
  Prodhues: KEPO

  Nr. ID i produktit: 26306

  Tipi i produktit : Kalda me pelet KEPO AC35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kalda me pelet

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 90
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 35.70
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 2. Boiler
  Prodhues: KEPO

  Nr. ID i produktit: 26305

  Tipi i produktit : Kalda me pelet KEPO AC25
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kalda me pelet

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 89
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 25.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 3. Boiler
  Prodhues: KEPO

  Nr. ID i produktit: 26304

  Tipi i produktit : Kalda me pelet KEPO AC20
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kalda me pelet

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 89
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 18.44
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 4. Boiler
  Prodhues: KEPO

  Nr. ID i produktit: 26303

  Tipi i produktit : Kalda me pelet KEPO AC15
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kalda me pelet

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 85
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 14.20
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 5. Boiler
  Prodhues: KEPO

  Nr. ID i produktit: 26302

  Tipi i produktit : Kalda me pelet KEPO MC35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kalda me pelet

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 90
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 35.70
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 6. Boiler
  Prodhues: KEPO

  Nr. ID i produktit: 26301

  Tipi i produktit : Kalda me pelet KEPO MC25
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kalda me pelet

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 89
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 25.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 7. Boiler
  Prodhues: KEPO

  Nr. ID i produktit: 26300

  Tipi i produktit : Kalda me pelet KEPO MC20
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kalda me pelet

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 89
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 18.44
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 8. Boiler
  Prodhues: KEPO

  Nr. ID i produktit: 26299

  Tipi i produktit : Kalda me pelet KEPO MC15
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kalda me pelet

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 86
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 14.20
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 9. Boiler
  Prodhues: BOSCH

  Nr. ID i produktit: 26034

  Tipi i produktit : Kotao na pelet
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Bosch pelet sistem je sačinjen od Bosch kotla SOLID 2000B, trajnozareceg, tropromajnog kotla klase 3, gorionika na drveni pelet sa dva pužna mehanizma, keramičkim grejačem, rezervoarom i naprednom automatikom na crnogorskom jeziku. Grijanje na pelete pred

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 91
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 45.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A
 10. Boiler
  Prodhues: BOSCH

  Nr. ID i produktit: 26033

  Tipi i produktit : Kotao na pelet
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Bosch pelet sistem je sačinjen od Bosch kotla SOLID 2000B, trajnozareceg, tropromajnog kotla klase 3, gorionika na drveni pelet sa dva pužna mehanizma, keramičkim grejačem, rezervoarom i naprednom automatikom na crnogorskom jeziku. Grijanje na pelete pred

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 91
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 32.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem